tirsdag den 1. november 2011

Orienta Gascentralo-TeatroGascentraloj  estas ege utilaj konstruaĵoj, sed kutime ili estas ege malbelaj. Tamen Orienta Gascentralo, kiu estas unu el la vidindaĵoj de Kopenhago estis kaj utila kaj bela.

Malantaŭa vidaĵo. 

Orienta Gascentralo estis konstruita en la jaro 1878 laŭ la dizajno de la dana arkitekto Martin Nyrop (1849 -1921), kies dizajno de la urbdomo de Kopenhago estas mondfama.

Oni malfunkciigis la gascentralon en la jaro 1969. La konstruaĵo ekfunkciis kiel kulturejo en 1979, kaj en 1983 ĝi iĝis Orienta Gascentralo- Teatro. Tie oni povas gastigi 1000 spektantojn.

La teatra enirejo.

La konstruaĵo estas leĝe protektita.

tirsdag den 18. oktober 2011

La naivpentristo Henry Heerup.


Henry Heerup 1907-1993 estis pentristo, grafikisto kaj skulptisto, kies artaĵoj estas vidigitaj en artmuzeoj ne nur en Danio sed ankaŭ en aliaj landoj; ekzemple en la Stedelijk Muzeo en Amsterdamo, la Muzeo de kontemperana Arto en Novjorko kaj la Nacia Muzeo en Oslo.


Henry Heerup naskiĝis kaj kreskiĝis en la malriĉa laborista kvartalo de Nørrebro. Ek de sia infaneco plaĉis al li la desegnado. Male ne plaĉas al li la lerneja studado, Pro tio kiam  li havis 14 jarojn li lerno-servis en diversaj metioj: litografio, signo-pentrado kaj bronzo-muldado. Tamen li nenie tute kontentiĝis.

En 1927 sukcesis al li studentiĝi en la Kopenhaga Artakademio. Tie li kontentiĝis kaj li rapide eltrovis sian propran bildan kaj simbolan esprimanieron. En 1932 li finis la edukadon kaj tuj post tiam li ekspoziciis siajn artaĵojn en  la Corner ekspocizio. La sekvantan jaron li denove ekspociziciis ĉe la aŭtuna artekspozicio. Iom post iom li famiĝis kaj en Danio kaj en aliaj lando. En la jaroj 1949 – 1951 Henry Heerup estis membro de la Cobra movado.

Ek de la jaro 1946 ĝis sia morto en 1993 Henry Heerup loĝis kaj laboris en Kamstrupvej en la apudkopenhaga urbo Rødovre. La temo de la artaĵoj de Henry Heerup estas la ĉiutaga vivo popola. Li opiniis, ke ia ajn objekto enhavas animon. La rolo kaj la devo de artisto estus la eltrovo kaj la senvualigo de ties animo. Vagante aŭ biciklante en la urbo li kolektis forĵetitaĵojn, kiujn aliaj ne valoris aŭ bezonis, kaj per tiuj li kreis buntajn kaj originalajn bildojn kaj skulptaĵojn. 

en Rødovre estas vizitinda.
Memportreto de la artisto


La laboranta artisto en sia ĝardeno.Kopio de la biciklo de Henry Heerup.


Skulpturo. (bedaŭrinde mi ne memoras ties titolon.)
La interno de la muzeo. 
  

Nun kelkaj praktikaj informoj.

 
Deĵorhoroj.
Marde, merkrede, jaŭde, vendrede, sabate kaj dimanĉe je la 11-a ĝis la 16-a.

La muzeo estas fermita la 24-an, la 25-an, la 26-an kaj la 31-an de decembro, kaj ankaŭ la 1-an de januaro.
La muzeo kaj estas fermita okaze de la ŝanĝoj de ekspozicioj.
Biletprezoj.
Plenkreskuloj kr. 45,-
Pensiuloj/studentoj kr. 30,-
Grupoj( pli ol 10 personoj) kr. 30,- popersone.
Infanoj 0 – 16 jaroj akompanataj de plenkreskulo. Senpage.
La adreso.
Heerup Museum
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre
tlf. 36 37 87 00
e-mail: heerupmuseum@rk.dk
La muzeo apudas la kulturdomo de Rødovregaard. En la muzeo troviĝas butiko kaj kafejo. La muzea ĝardeno belas kaj taŭgas kiel piknikejo, tial somere vizitantoj povas prunti plejdojn kaj ludilojn, por ke infanoj ĝuas la ĉeestadon tie.Planu la veturadon per Rejseplanen angle aŭ germane.
Enhanced by Zemanta

søndag den 16. oktober 2011

Sidantaj GejunulojSidantaj Gejunuloj estas la nomo de bronza kaj granita statuo, kiu troviĝas ĉe Peblinge Dossering apud la ponto de la Reĝino Louise (Dronning Louises Bro). La skulptisto estis Johannes Hansen. (1903- 1995.) 

Okaze de ties solena senvualiĝo la 6-an de novembro 1942,  S-oro Bindslev la Kopenhaga urbestro parolis pri la junuloj, kiuj grave kaj memfide konversacias pri  pli  bela estonteco, subkomprenite iam post la fino de la germana okupacio. La urbestro cetere diris, ke multaj personoj pro propraj spertoj emus identiĝi  kune kun la gejunuloj.


Dum multaj jaroj mi ofte preterpasis la statuon survoje al la laborejo. Plaĉas al mi la statuo, tial mi ĉiam montras ĝin al geamikoj, kiujn mi ĉiĉeronas en la urbo. Ĉu vi hazarde konas la ulojn?

onsdag den 29. juni 2011

Malkostaj plezuroj en la kongresa lando 2011


                                                             Danio bonvenigos VIN!''La lando de la ĉi-jara Universala Kongreso estas la plej kosta en la tuta Eŭropa Unio. Tion montras esploro publikigita la 28-an de junio de la statistika servo de Eŭropa Unio, Eurostat.'' Skribis la redakcio de Libera Folio la 29-an de junio.

Sekvas informoj pri 'la preznivelo de restoraciaj manĝoj', kiu estas 43 % 'pli altaj ol mezume' kompare kun la preznivelo en Bulgario.


Tiuj estas malgajaj informoj por malriĉuloj, kiuj venos al Kopenhago venontmonate por partopreni la 44-an ILEI-konferencon kaj la 96-an Universala Kongreson.

Sendube Kopenhago estas multekosta urbo. Tamen multaj kopehaganoj sufiĉe malriĉaj ĝuas la vivon tie eĉ se ili evitas kostajn travivaĵojn. Per kelkaj informoj mi volus trankviligi la venontmonatajn gastojn, kiuj nun eble timas, ke ili revenu hejmen kiel senhavuloj.

Kopenhago estas internacia urbo, kaj troviĝas amaso da relative malmultekostaj kaj bonaj restaŭracioj etnaj kaj pli malofte danaj.

 Jen kelkaj ekzemploj.


'Morgenstedet' en Kristianio. http://www.morgenstedet.dk/ kiu estas vegetara restaŭracio.


Jensen's Bøfhus trovas multloke en Kopenhago. http://www.bofhus.de/
La restaŭracio Riz Raz troviĝas duloke en la urbo; Kompagnistræde 20, 1208 København K kaj St.Kannikestræde 19, 1169 København K. Tie oni povas bonege manĝi vegetare kaj nevegetare.

Ankara restaŭracio Krystalgade 8, 1172 København K. Jen laŭplaĉa bufedo. Lunĉo ĉa. 50 kr. Vespermanĝo 80 kr.

Menciinde estas aliaj manieroj monŝpari:
Pri trinkaĵoj:
Ne timu trinki la akvon kranan en Danio. Ne aĉetu botelojn da akvo surstrate, ĉar ili kostas 10 kronojn. ( ĉa1½ eŭrojn). La dana biero mondfamas. Se vi trinkos la bieron en drinkejo vi trioble pagas, kompare ol se vi aĉetos ĝin en superbazaro. Superbazaroj malmultekostaj estas Aldi, Netto kaj Fakta.

Biciklado: Vi povas lui biciklon kontraŭ 375 kr. semajne ĉe http://oesterport-cykler.dk/Rent+a+bike/Engelsk.html

                                                        Ĉieaj bicikloj en Kopenhago. 

Se sunos, guu kelkajn el la verdaĵoj senpagaj: Botanika Ĝardeno, Ĝardeno de la Reĝo, Klampenburg, Amagfælled kaj Ĝardeno de Frederiksberg ktp.

Se pluvos vizitu kelkajn el la senpagaj muzeoj:Ekzemple Nacia Muzeo, Artmuzeo de la Ŝtato kaj Kampara Muzeo (iom ekster de la urbo).
                             Botanika Ĝardeno, Kopenhago.

Preĝejoj ofte okazigas senpagajn koncertojn.

Publika transportado en Danio estas multekosta. Se vi volos veturi en la urbcentro verŝajne sufiĉas 7 taga 2 zona flekskarteto (flexcard) kontraŭ 215 kr.

Se mankas al vi la legado de gazetoj hejmlandaj,vizitu la ĉefan bibliotekon en Krystalgade. Tie eblas retumi malaltkoste.

Se vi bezonos aliajn informojn pri ŝpartrukoj kopenhagaj demandu la danajn samideanojn.


fredag den 15. april 2011

Verda Trankvilejo en Kopenhago.


Unu el la plej verdaj kaj belaj trankvilejoj en Kopenhago estas Assistens Tombejo, kiu situas en la kvartalo de Nørrebro proksima al la centro de la urbego.
Assistens tombejo fondiĝis en 1760 pro la manko da spaco en Kopenhagaj tombejoj. Ankaŭ nuntempe kopenhaganoj tie ankoraŭ entombiĝas.

Eksterurbaj vzitantoj kaj kvartalaj loĝantoj ofte vizitas la ejon, unue ĉar tie kuŝas multaj eminentuloj kaj due plaĉas al ili la botanika vidindaĵaro en la tombejo. Cetere mankas al la loĝantaro de Nørrebro parkoj kaj aliaj verdejoj, tial oni ofte promenigas la hundon aŭ ekcercas la korpon en tiu trankvilejo ŝatata.

Kiuj gravuloj estas entombigitaj en Assistens Tombejo?    Inter aliaj: 

1. La mondfama fabelisto kaj poeto H.C. Andersen 1805 - 1875

2. La socio-realisma verkisto Martin Andersen Nexø (1869 - 1954), kiu verkis la romanojn ’Ditte infano de la homaro’ kaj ’Pelle la konkeranto’

 Jen Martin Andersen Nexø


Martin Andersen Nexø (June 26, 1869 - June 1, ...
(Photo credit: Wikipedia)


 Jen lia tombo.

3. La fizikisto, atom-esploristo kaj nobelpremio-gajnanto Niels Bohr. (1885-1962)
4. La litografisto kaj skulptisto kolektanto kaj uzanto de rubaĵoj, per kiuj li kreis belegaĵojn. Mortis 1993. Henry Heerup, 1907 - 1993. Sube estas la memportreto de Henry Heerup,
kiu troviĝas en la Heerup muzeo en Rødovre.  

5. La aŭtoro kaj ekzistisma filozofo Søren Kirkegaard. 1813 - 1855
Sube videblas lia famila tombujo.6. La lingvisto Rasmus Rask. 1787 – 1832.    Pliaj informoj pri Rasmus Rask legeblas ĉi-tie.
 
7. La aŭtoro kaj pentristo Hans Scherfig 1905 - 1979, kiu verkis la romanon '' La neglektita printempo'' (1940). Poŝtkarto la ratokaptisto de Hammelin. En 1942 la legendo pri la ratokatisto de Hammelin inspiris al Scherfig krei alegorian prezentadon de naziismo, en kiu Hitler estis la ratokaptisto

8. La fizikisto H.C.Ørsted (1772-1851)
''Li eltrovis, ke la kurento (la eletra fluo) influas la magnetan nadlon ĝin deklinante laŭ difinitaj reguloj. Tiun ĉi eltrovon la fundamento por la teorio pri eletro li publikigis en latina flugfolio elsendita 21/7 1820. La malkovro vekis grandegan atenton en la scienca mondo kaj kaŭzis rapidegan evoluon de la nova scienco.'' (Tiu ĉi teksto estas elĉerpita de la libro ’Faktoj pri Danlando eldonita de la tagĵurnalo Politen, Kopenhago – 1948.)

9. Marie Schrøder 1882 – 1909 unu el la legenduloj de la dana movado mortis pro akcidento survoje al la Universala Kongreso en Barcelono en 2008. 
 
La jena video estas danlingva, tamen vi povus ĝui la spektadon kaj la plaĉan muzikon.

Enhanced by Zemanta